Ing. Jozef Oros - Vedenie účtovníctva

vedenie účtovníctva - ekonomické poradenstvo
Učtovníctvo

 

Kontakt

Ing. Jozef Oros - PRUDENTIS
Buzická 67
044 71 Čečejovce
mobil: 0918 603 529
e-mail: prudentis@prudentis.sk IČO: 37 643 665
DIČ: 1023985754
IČ pre DPH: SK1023985754Prehľad komplexných služieb:

- komplexné vedenie jednoduchého a podvojného
  účtovníctva (pre malé a stredné firmy fyzických a
  právnických osôb)

- spracovanie účtovných závierok

- vypracovanie podkladov k daňovým priznaniam
  (DPH, daň z príjmov)

- registrácia na daňových úradoch, spracovanie
  mzdovej a personálnej agendy, registrácia firiem a
  zamestnancov v poisťovniach

- vyhotovenie výkazov do poisťovní a hlásení na
  daňový úrad

- účtovné a ekonomické poradenstvo

- poradenstvo pri založení firmy

- vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet
  odpisov