Ing. Jozef Oros - Účtovníctvo

vedenie účtovníctva - ekonomické poradenstvo
Učtovníctvo

 

Kontakt

Ing. Jozef Oros - PRUDENTIS
Buzická 67
044 71 Čečejovce
mobil: 0918 603 529
e-mail: prudentis@prudentis.sk IČO: 37 643 665
DIČ: 1023985754
IČ pre DPH: SK1023985754Učtovníctvo

Ponúkam Vám široké spektrum ekonomických služieb z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd, personalistiky a poradenstva.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo vediem klientom v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiacich predpisov pomocou výpočtovej techniky na základe predložených dokladov.

Prvoradou zásadou je spokojný klient, preto sa snažím poskytovať svojim klientom kvalitné služby, aby sa mohli bez starostí venovať svojim podnikateľským aktivitám.


vedenie učtovníctvaSpolupráca s klientmi je založená na vzájomnej dôvere, profesionálnom prístupe a korektnosti pracovných vzťahov. Využitím mojich služieb získate pokoj a čas pre svoju prácu.